+370 6 109 109 1centrumeducatus@gmail.comVšĮ "CENTRUM EDUCATUS" ŠVIETIMO IR MOKYMO CENTRAS
Menu 

Real English: 15-18 m. vaikams

real-kids

Real English: 15-18 m. vaikams

Programa 15-18 metų vaikams

 

  • Anglų kalbos žinių susisteminimas, kartojimas ir pagilintas kalbos gramatikos mokymas, kalbėjimo įgūdžių, skaitymo bei rašymo tobulinimas.
  • Šis kursas skirtas vyresniųjų klasių (9-12) moksleivių paruošimui laikyti anglų kalbos egzaminą mokyklose, gimnazijose ir aukštosiose mokyklose.
  • Moksleiviai reguliariai pasitikrina savo žinių lygį atlikdami kompiuterinius testus. Specialiai parengtos kompiuterinės programos padės moksleiviams suvokti anglų kalbos gramatiką ir patobulinti sakytinės ir rašytinės kalbos supratimo įgūdžius.
  • Mokomieji video filmai padės moksleiviams pagilinti anglų kalbos žinias.

 

Abiturientai ruošiami visoms valstybinio ir mokyklinio brandos egzamino sudedamosioms dalims: klausymo, kalbėjimo, rašymo, skaitymo ir kalbos vartojimo (gramatika bei žodynas) testams. Dirbama iš specialių vadovėlių, kurie ne tik suteikia gramatinių ir leksinių žinių, bet leidžia susisteminti išmoktą medžiagą, moko egzamino strategijų, suteikia daug progų pa(si)tikrinti savo žinias. Besimokantieji gauna daug papildomos medžiagos, dirba su specialiomis kompiuterinėmis programomis.

Du kartus per mokslo metus dėstytojai rašo ataskaitą tėvams apie moksleivio pažangą.

Mokymo centras garantuoja kokybišką mokymą atsižvelgdamas į vaiko asmenines galimybes ir gabumus.

Užsiėmimai vyksta 2-3 kartus per savaitę.

Užsiėmimų trukmė – 45 min. (1 ak. val.)

Užsiėmimų kaina:

  •  už 8 užsiėmimus per mėnesį – 35 Eur.
  • 12 užsiėmimų per mėnesį – 52 Eur.

Vienas užsiėmimas per savaitę vyksta kompiuterinėje klasėje, kur vaikai dirba su specialiomis kompiuterinėmis programomis, skirtomis mokytis anglų kalbos.

Platesnė informacija ir konsultacijos:

El. paštu : centrumeducatus@gmail.com

PASIRINKITE DOMINANČIĄ SRITĮ
x
Meniu