+370 6 109 109 1centrumeducatus@gmail.comNGO ‘CENTRUM EDUCATUS’ EDUCATION AND TRAINING CENTRE

www.e-english.lt

Nuotolinio anglų kalbos mokymo projektas – portalas.

Projektas gyvuoja nuo spalio mėn. 2011 metų.